Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb

 

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/394/18 z dnia 18 października 2018 r.

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

HERB

 

W środku białej tarczy herbowej wysmukła wieża z blankami i bramą, kryta spiczastym dachem zwieńczonym krzyżem. Po prawej stronie zawieszona na haku tarcza z głową barana, zaś po lewej hełm przykryty tkaniną, na której wsparta jest głowa barana.


Herb Gminy i Miasta Nowogrodziec

Wersja XML