Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granice terytorialne Gminy i Miasta Nowogrodziec

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/394/18 z dnia 18 października 2018
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

Skala 1:100 000


granice terytorialne gminy

Wersja XML