Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XLI


1. Uchwała nr XLI/305/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec PDFUchwała nr XLI_305_05.pdf

2. Uchwała nr XLI/306/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała XLI_306_2005.pdf

3. Uchwała nr XLI/307/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała XLI_307_2005.pdf

4. _zalacznik_

5. Uchwała Nr XLI/309/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu PDFUchwała XLI_309_2005.pdf

6. Uchwała Nr XLI/310/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Godzieszowie PDFUchwała XLI_310_2005.pdf

7. Uchwała Nr XLI/311/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu PDFUchwała XLI_311_2005.pdf

8. Uchwała Nr XLI/312/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec. PDFUchwała nr XLI_312_05.pdf

9. Uchwała nr XLI/313/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernej PDFUchwała nr XLI_313_05.pdf

10. Uchwała nr XLI/314/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca PDFUchwała nr XLI_314_05.pdf

informację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: 02.02.2006
Wersja XML