Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXXIV

1. Uchwała nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXXIV_282_05.pdf

Utraciła moc uchwałą nr LIV/369/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

2. Uchwała Nr XXXIV/283 /05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 lipca 2005 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne PDFUchwała RM XXXIV_283_2005.pdf
PDFZał.do uchwały XXXIV_283_05.pdf

 

3. Uchwała Nr XXXIV/284/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 lipca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok PDFUchwała XXXIV_284_2005.pdf

 

4.   _zalacznik_

 

5. Uchwała nr XXXIV/286/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/233/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2005 rok PDFUchwała nr XXXIV_286_05.pdf

 

6. UCHWAŁA Nr XXXIV/287/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 30 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz innych uchwał
PDFUchwała XXXIV_287_2005.pdf

 

7.   _zalacznik_ 

informację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: 01.02.2006
 
Wersja XML