Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXXUchwały rady do pobrania w postaci plików *.pdf

1.

Uchwała Nr XXX/252/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2005r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno

PDFUchwała nr 252

2. Uchwała Nr XXX/253/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia darowizny

PDFUchwała nr 253

3. Uchwała Nr XXX/254/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2005r. w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości

PDFuchwała nr 254

4.

_zalacznik_

5.

Uchwała nr XXX/256/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/225/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFuchwała nr 256

PDFzałącznik do uchwały XXX 256 05

 

*w dziale pobierz programy można pobrać przeglądarkę plików Adobe Acrobat (rozszerzenie *.pdf) - rozmiar: 14,10MB
informację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: wpisz datę

Wersja XML