Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Nowogrodziec, dnia 21 kwietnia 2022 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

        Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1930 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 44 ust. 1 przytoczonej ustawy Burmistrz Nowogrodźca ogłasza, że pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 wynosi:

 

Pierwsza AKTUALIZACJA podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022r.

dokonana w kwietniu br. i obowiązująca od dnia 1 maja 2022r.

Typ i rodzaj

Podstawowa kwota

dotacji – roczna/zł

Podstawowa kwota

dotacji – miesięczna/zł

Publiczne przedszkole (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

 

11 287,85

 

943,31

 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowogrodziec wg SIO na dzień 30 września 2021 roku, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tym przedszkolu  -  wynosi 349.

 

                                                 Burmistrz

                                                  Robert Marek Relich

Wersja XML