Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XLIX z dnia 29 marca 2022 r.

PDFUchwała.XLIX.313.22.2022-03-29.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XLIX_313_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XLIX.314.22.2022-03-29.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XLIX_314_22 - imienny wykaz głosowania.pdf

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2022 roku


PDFUchwała.XLIX.315.22.2022-03-29.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XLIX_315_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Nowogrodźcu


PDFUchwała.XLIX.316.22.2022-03-29.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XLIX_316_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i w soboty na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

Zmiana: uchwała nr LIII/330/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.


PDFUchwała.XLIX.317.22.2022-03-29.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XLIX_317_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.XLIX.318.22.2022-03-29.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XLIX_318_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Nowogrodziec "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022


PDFUchwała.XLIX.319.22.2022-03-29.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XLIX_319_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok


PDFUchwała.XLIX.320.22.2022-03-29.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XLIX_320_22 - imienny wykaz głosowania.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025


 

Wersja XML