Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

LP.

Miejscowość

Nr uchwały

Tytuł uchwały - opis

Dziennik urzędowy publikujący akt

Rysunek planu

1.

Czerna

PDFUchwała XXI_227_96 z dnia 18. 09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 106

JPEGZałącznik graficzny XXI_227_96.jpeg

PDFUchwała XII_66_07 z dnia 27.04.2007 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna – dot. autostrady A 4

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.06.2007 r. nr 137 poz. 1787

JPEGZałącznik graficzny 1 XII_66_07.jpeg

JPEGZałącznik graficzny 2 XII_66_07.jpeg

PDFUchwała XXVI_177_20 z dnia 05.08.2020 r..doc.pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 12.08.2020r. poz. 4655

PDFZałącznik graficzny XXVI_177_20.pdf

2.

Gierałtów

PDFUchwała XXI_228_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 107

JPEGZałącznik graficzny XXI_228_96.jpeg

 

PDFUchwała XLIV_314_09 z dnia 12.05.2009 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.07.2009 r. nr 112 poz. 2300

PDFZałącznik graficzny 1 XLIV_314_09.pdf

PDFZałącznik graficzny 2 XLIV_314_09.pdf

PDFZałącznik graficzny 3 XLIV_314_09.PDF

PDFZałącznik graficzny 4 XLIV_314_09.PDF

PDFUchwała XL_271_17 z dnia 29.08.2017 r..pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ujęć wody w obrębie Gierałtów

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 12 lipca 2017 r. poz.3238

PDFZałącznik graficzny XL_271_17.pdf

3.

 

Godzieszów

 

PDFUchwała XXI_229_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 108

JPEGZałącznik graficzny XXI_229_96.jpeg

PDFUchwała XLIX_368_14 z dnia 06.06.2014 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

 Dz. U. Woj. Dolnośląskiego
z dnia 18.06.2014 r. poz. 2800

PDFZałącznik graficzny 1 XLIX_368_14.pdf
PDFZałącznik graficzny 2 XLIX_368_14.pdf
JPEGZałącznik Graficzny 3 XLIX_368_14.jpeg
PDFZałącznik graficzny 4 XLIX_368_14.pdf

PDFUchwała IX_49_15 z dnia 25.04.2015 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 30 kwietnia 2015 r. poz. 1982

PDFZałącznik graficzny IX_49_15.pdf

PDFUchwała XXXVII_256_17 z dnia 11.05.2017 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 19 maja 2017 r. poz. 2525 PDFZałącznik graficzny XXXVII_256_17.pdf
4.

Gościszów

PDFUchwała XXI_230_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 109

JPEGZałącznik graficzny 1 XXI_230_96.jpeg

JPEGZałącznik graficzny 2 XXI_230_96.jpeg

5.

Kierżno

PDFUchwała XXI_231_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kierżno

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 110

JPEGZałącznik graficzny XXI_231_96.jpeg

PDFUchwała XVII_114_07 z dnia 19.09.2007 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kierżno – dot. proj. oczyszczalni ścieków

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 05.11.2007 r. nr 264 poz. 3077

PDFZałącznik graficzny XVII_114_07.pdf
6.

Milików

PDFUchwała XXI_232_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Milików.

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 111

JPEGZałącznik graficzny XXI_232_96.jpeg

PDFUchwała XXXIX_264_08 z dnia 30.12.2008 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 13.02.2009 r. nr 22 poz.565

PDFZałącznik graficzny XXXIX_264_08.pdf
7.

Nowa Wieś

PDFUchwała XXI_233_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 112

JPEGZałącznik graficzny XXI_233_96.jpeg
8.

Nowogrodziec

PDFUchwała XXI_225_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 104

JPEGZałącznik graficzny XXI_225_96.jpeg

PDFUchwała XLVII_352_06 z dnia 27.04.2006 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – powiększenie terenu pow. eksploatacji.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 28.06.2006 r. nr 131 poz. 2050

JPEGZałącznik graficzny XLVII_352_06.jpeg

PDFUchwała XLVII_354_06 z dnia 27.04.2006 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – rejon ul. ul. Asnyka, Mickiewicza.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 05.05.2006r. nr 137 poz. 2103

PDFZałącznik graficzny XLVII_354_06.pdf

PDFUchwała XLVII_353_06 z dnia 27.04.2006 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec – teren proj. cmentarza komunalnego.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 28.06.2006 r. nr 131 poz. 2051

PDFZałącznik graficzny XLVII_353_06.pdf

PDFUchwała L_355_09 z dnia 30.09.2009 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - dot. dz. Nr 54

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 04.12.2009 r. nr 209 poz. 3839

PDFZałącznik graficzny L_355_09.pdf

PDFUchwała LXI_417_10 z dnia 31.05.2010 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - rejon ul. ul. Polna, Nowogrodzka.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 07.07.2010 r. nr 125 poz. 1910

PDFZałącznik graficzny LXI_417_10.pdf

PDFUchwała IV_11_10 z dnia 15.12.2010 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec  - dot. MEW na rzece Kwisa.

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 17.02.2011 r. nr 38 poz. 490

PDFZałącznik graficzny IV_11_10.pdf

PDFUchwała XX_145_12 z dnia 28.03.2012 r..pdf

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodźca – rejon ul. Asnyka

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 26.04.2012 r. poz. 1542

JPEGZałącznik graficzny XX_145_12.jpeg

PDFUchwała XXVI_190_12 z dnia 31.10.2012 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec dot. Rejonu ul. Ołdrzychowskiej

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 11.02.2013 r. poz. 943

PDFZałącznik graficzny XXVI_190_12.pdf

PDFUchwała XXVII_186_20 z dnia 15.09.2020 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowogrodziec

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020 r. poz. 5170

PDFZałącznik graficzny 1 XXVII_186_20.pdf

PDFZałącznik graficzny 2 XXVII_186_20.pdf

PDFZałącznik graficzny 3 XXVII_186_20.pdf

PDFZałącznik graficzny 4 XXVII_186_20.pdf

9.

Parzyce

PDFUchwała XXI_234_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 113

JPEGZałącznik graficzny XXI_234_96.jpeg
10.

Wykroty

PDFUchwała XXI_235_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 114

JPEGZałącznik graficzny XXI_235_96.jpeg

JPEGUchwała VII_69_99 z dnia 16.06.1999 r..jpeg

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren projektowanego zespołu oświatowego

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.08.1999 r. nr 21 poz. 954

JPEGZałącznik graficzny VII_69_99.jpeg

PDFUchwała VII_70_99 z dnia 16.06.1999 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty- teren Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.08.1999 r. nr 21 poz. 955

JPEGZałącznik graficzny VII_70_99.jpeg

PDFUchwała XLIII_326_05 z dnia 30.12.2005 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty- teren „za torami”

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 10.04.2006 r. nr 76 poz. 1215

PDFZałącznik graficzny XLIII_326_05.pdf

PDFUchwała XXXIX_263_08 z dnia 30.12.2008 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren byłej Szkoły

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 13.02.2009 r. nr 22 poz.564

PDFZałącznik graficzny XXXIX_263_08.pdf

PDFUchwała L_358_09 z dnia 30.09.2009 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty – teren tłoczni gazu

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 12.11.2009 r. nr 193 poz.3382

PDFZałącznik graficzny L_358_09.pdf
11.

Zabłocie i Kolonie

PDFUchwała XXI_236_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zabłocie i Kolonii

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 115

JPEGZałącznik graficzny XXI_236_96.jpeg
12.

Zagajnik

PDFUchwała XXI_237_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagajnik

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 116

PDFZałącznik graficzny XXI_237_96.pdf
13.

Zebrzydowa

PDFUchwała XXI_238_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowa

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 117

TIFZałącznik graficzny XXI_238_96.tif

PDFUchwała LXVII_469_10 z dnia 04.11.2010 r..pdf

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydowa

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 29.12.2010r. Nr 250 poz. 4200

Załącznik  graficzny

PDFUchwała XXXIV_245_13 z dnia 21.02.2013 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego małej elektrowni wodnej na rzece Kwisie w rejonie wsi Zebrzydowa i Parzyce

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 21.02.2013r.  poz. 2365

PDFZałącznik graficzny XXXIV_245_13.pdf
14.


 

Tereny otwarte

PDFUchwała XXI_226_96 z dnia 18.09.1996 r..pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych gminy Nowogrodziec

Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego

z dnia 21.11.1996 r. nr 52 poz. 105

TIFZałącznik graficzny XXI_226_96.tif

Teren Górniczy „Maria III”

PDFUchwała XXVII_182_08 z dnia 28.03.2008 r..pdf

miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Maria III-I”

i dawnego obszaru górniczego „Maria III” w gminie Nowogrodziec

 Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 09.05.2008r. Nr 128 poz. 9025

PDFZałącznik graficzny XXVII_182_08.pdf

Teren Górniczy „Wykroty – I”

PDFUchwała XLIV_315_09 z dnia 12.05.2009 r..pdf

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wykroty I”

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 06.07.2009r. Nr 122 poz. 2301

 

JPEGZałącznik graficzny XLIV_315_09.jpeg

Teren górniczy Czerna

PDFUchwała XXVII_228_04 z dnia 26.11.2004 r..PDF

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni iłów ceramicznych w obrębie Czerna

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 07.02.2005 r. Nr 23 poz. 527

 

JPEGZałącznik graficzny XXVII_228_04.jpeg

Modernizacja linii kolejowej E-30

PDFUchwała XXXIII_273_05 z dnia 17.06.2005 r..pdf

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno

Dz. U. Woj. Dolnośląskiego

z dnia 18.07.2005r. Nr 129 poz. 2625

 

Załącznik  graficzny
15.

Obszar gminy Nowogrodziec

PDFStudium XLIV_294_17 z dnia 29.11.2017 r..pdf

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Nie podlega publikacji

PDFZałącznik graficzny XLIV_294_17.pdf
Wersja XML