Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDAWANIE JEDNORAZOWCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydział Spraw Społecznych 

godziny pracy: w pon. do pt. od 7.30 - 15.30

WYDAWANIE JEDNORAZOWCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych ( siedziba Urzędu)

- pokój nr 9 ( parter)

- tel.075-7380673

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek.
 2. Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Zgoda organizatora imprezy.
 4. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Opłata skarbowa

opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż nap.alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo wynosi -43,80 zł,

opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) -43,80 zł,

opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu 175,00 zł

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Uwagi O uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podczas imprez plenerowych, mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i Ochotnicza Straż Pożarna
Podstawa prawna

Art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).

Art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

 

 

 


informację wytworzył: Janina Dracz
za treść odpowiada: Janina Dracz
data wytworzenia: 01.08.2007r.

 

 

 

 

 


Wersja XML