Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

PDFobwieszczenie- komisarza-wyborczego-o-wynikach-wyborow.pdf
 

DOCXInformacja_o_skladach_z_funkcjami_020104.docx
 

DOCMKW - dyżury 12-13.06..doc
 

PDFpostanowienie w sprawie zmiany składu MKW.pdf
 

PDFzmiana składu OKW..pdf
 

PDFudostępnienie spisu wyborców.pdf
 

PDFZarządzenie Wojewody nr 173 - zmiana terminu wyborów - 13.06.2021.pdf
 

PDFZarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 127 w sprawie zmiany terminu wyborów uzupełniających.pdf
 

PDFZarządzenie Wojewody zmiana terminu wyborów na 11.04.2021.pdf
 

PDFpostanowienie Komisarza Wyborczego o zmianie w składzie OKW nr 9 w Parzycach.pdf
 

PDFZarządzenie Wojewody zmiana terminu wyborów na 24.01.2021.pdf
 

PDFSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Parzycach z podaniem pełnionych funkcji.pdf
 

PDFZarządzenie Wojewody o zmianie terminu wyborów uzupełniajacych.pdf
 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego - zwołanie pierwszego posiedzenia OKW nr 9 w Parzycach.pdf
 

PDFpostanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu okw nr 9 w Parzycach.pdf
 

PDFKomunikat o udostępnieniu spisu wyborców.pdf
 

PDFInformacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach do okw.pdf
 

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej_o_zarejestrowanych_listach kandydatów na radnych.pdf
 

PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf
 


Informacje dla niepełnosprawnych

PDFInformacja o terminach dla wyborców niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

DOCZał. 1 wniosek o pełnomocnictwo - wybory uzupełniające.doc
DOCZał. 2 zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - wybory uzupełniające.doc
 


PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wwyborczej o losowaniu numerów list kandydatów na radnych.pdf
 

PDFObwieszczenie Burmistrza o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.pdf
 

PDFDyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w dn. 29.10.-02-11.2020.pdf
 

PDFSkład Miejskiej Komisji Wyborczej z podaniem pełnionych funkcji.pdf
 

PDFpostanowienie o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodźcu.pdf

PDFpostanowienie o pierwszym posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej.pdf

 

PDFInformacja KWII o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń.pdf
 

PDFobwieszczenie Burmistrza Nowogrdźca o okregu_020104(1).pdf
 

PDFKumunikat Komisarza Wyborczego - informacje o wyborach.pdf
PDFZarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 268 - 06.12.2020 r..pdf
 

Wersja XML