Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT na roboty budowlane pn. „Modernizacja budynku remizy OSP – Osiedle w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Nowogrodziec, 07.09.2020 r.

 

 

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

(zamówienie o wartości poniżej 30 tys. EUR)

 

Na roboty budowlane pn. „Modernizacja budynku remizy OSP – Osiedle w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”

 

 

 

Burmistrz Nowogrodźca informuje, iż przedłuża termin składania ofert na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku remizy OSP – Osiedle w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu” do dnia 10.09.2020 r. godz. 12:00.

 

 

 

 

BURMISTRZ

Robert Marek Relich

 

 

 

 

Wersja XML