Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu
 
z siedzibą przy ul. Asnyka 55
59-730 Nowogrodziec
tel./fax  75  7316316,
tel. 75 7316199
strona internetowa: http://spzzoz.eu/
statut jednostki
 
Dyrektor
Bernarda Kowalska

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

2) udzielanie  stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,

3) opieka środowiskowa i pielęgnacja w domu chorego,

2. Do zadań szczegółowych Zakładu należą:

 1. badania i porady lekarskie,
 2. profilaktyka, badanie i leczenie ginekologiczne kobiet w warunkach ambulatoryjnych,
 3. pozostała opieka ambulatoryjna,
 4. orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy
 5. opieka nad kobietą ciężarną,
 6. opieka nad noworodkami, dziećmi i młodzieżą uczącą się,
 7. opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby, w tym: łagodzenie cierpień fizycznych    i duchowych, zapewnienie opieki duszpasterskiej oraz psychologicznej,
 8. opieka nad pacjentami niepełnosprawnymi przebywającymi w zakładzie opiekuńczo- leczniczym,
 9. rehabilitacja lecznicza.

3. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

            1) w pionie medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych:

                                   a) Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu;

                                   b) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej;

                                   c) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach;

                                   d) Punkt Lekarski w Gierałtowie;

                                   e) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy;

                                   f) Zakład Opieki Paliatywno- Hospicyjnej;

                                   g) Dział Rehabilitacji,

            2) w pionie administracyjnym:

                                   a) Dział Księgowości i Kadr;

                                   b) Dział żywienia;

                                   c) Dział techniczny;

                                   d) samodzielne stanowiska.

 

TV Łużyce - Nowoczesne hospicjum

Wersja XML