Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła”

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

Burmistrz Nowogrodźca informuje, że na podstawie pkt 13 Zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro netto.

 

Zastępca Burmistrza Nowogrodźca

Andrzej Drąg

Wersja XML