Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Porządkowanie parku w Wykrotach - wycinka samosiejek i równanie terenu"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Na realizację zadania pn.: „Porządkowanie parku w Wykrotach- wycinka samosiejek i równanie terenu”.

 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne do 30 000 euro na realizację zadania pn. „Porządkowanie parku w Wykrotach- wycinka samosiejek i równanie terenu” do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 1530 wpłynęły 4 oferty.
 2. Informacja na temat Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu – 0.
 3. Oferty uznane za zgodne z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert zostały ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 4. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najkorzystniejsza cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

PW GREEN TRANS

Mateusz Idźkowski
Ocice, ul. Kolonia Śliszów 3

59-730 Nowogrodziec

 1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację ww. zadania wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Wykonawca

Wartość zadania brutto (zł)

 1.  

Pielęgnacja Zieleni i Wycinka Drzew

Dariusz Kraśniewicz

Ul. Leśna 28B/3

56-100 Wołów

18.700,00 zł

 1.  

PRD Monika Czeladka

Warta Bolesławiecka 76

59-720 Raciborowice Górne

29.000,00 zł

 1.  

PW GREEN TRANS

Mateusz Idźkowski
Ocice, ul. Kolonia Śliszów 3

59-730 Nowogrodziec

13.400,00 zł

 1.  

Sieć Handlowa „RABAT”

Jochna Andrzej

Zebrzydowa 108

59-730 Nowogrodziec

28.978,80 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

                                                                                          Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                      ( - )

                                                                                            Robert Marek Relich

 

Wersja XML