Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finasowe


Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Nowogrodźcu

1. PDFBilans jednostki budżetowej - na 31.12.2018 r..pdf
2. PDFRachunek zysków i strat jednostki - na 31.12.2018 r..pdf
3. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki - na 31.12.208 r..pdf
4. PDFInformacja dodatkowa - Urzad - na 31.12.2018 r..pdf

Sprawozdanie finansowe -  Gmina i Miasto Nowogrodziec ( z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego)

1. PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego (organ) - na 31.12.2019 r..pdf

Sprawozdania finansowe łączne  -  Gmina i Miasto Nowogrodziec

1. PDFBilans jednostki budżetowej (zbiorczo) - na 31.12.2018 r..pdf
2. PDFRachunek zysków i strat Jednostki (zbiorczo) - na 31.12.2018 r..pdf
3. PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki (zbiorczo) - na 31.12.2019 r..pdf
4. PDFWyciąg z danych zawartych w załaczniku - Informacja dodatkowa - na dzień 31.12.2018 r..pdf
5. PDFZałacznik - Informacja dodatkowa jednostki (zbiorczo) - na 31.12.2018 r..pdf

Wersja XML