Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu na 2004 rok


Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2004 rok - PDFZARZADZENIE_2005.pdf,

Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC za 2004 rok - PDFWYK.BUD za rok 2004.pdf,

Wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za 2004 rok - PDFzał. nr 1, 3,4 -dochody za 2004.pdf,

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok - PDFzał. nr 2 - wydatki 2004.pdf,

Plan i wykonanie ustalonych przez Radę Gminy i Miasta zadań z zakresu inwestycji w 2004 r. - PDFzał. nr 5 -wydatki majatkowe 2004.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna
Data wytworzenia: 2009-03-06
Wersja XML