Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu na 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa PDFZałącznik nr 1 -WPF.pdf

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej  PDFuchwała WPF.pdf

Objaśnienia  do WPF  PDFzałącznik nr 2 - objaśnienia.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF PDFZałącznik nr 3 - przedsięwzięcia.pdf
 

Uchwała budżetowa na 2019  PDFuchwala_budzetowa 2019.pdf

Objaśnienia do uchwały  PDFobjaśnienia.pdf

Prognoza wydatków PDFprognoza wydatki.pdf
Prognoza dochodów  PDFprognoza dochody.pdf

Tab. 1 Plan dochodów  PDFTabela nr 1 - plan dochodów.pdf

Tab. 2 Plan wydatków PDFtabela nr 2 - plan wydatków.pdf

Tab. 2a Wydatki majątkowe PDFtabela nr 2a - majątkowe.pdf

Zał. 1 Deficyt PDFzał 1 deficyt.pdf

Zał. 2 ,3, 4  GŚO XLSXzał 2 i 3 i 4 -wyodr GFOś przystanki.xlsx

Zał. 5 SGO  PDFzał 5-SGO.pdf

Zał. 6 Profilaktyka PDFzał 6 - profilaktyka.pdf

Zał. 7 Zadania Zlecone Dochody PDFzał 7 - zlecone dochody.pdf

Zał. 7a Zadania Zlecone Wydatki PDFzał 7a - zlecone wydatki.pdf
zał 7 b Porozumienia dotacje PDFzał 7b - dotacje porozumienia.pdf

Zał. 7c Własne dotacje PDFZał 7c - dochody - dotacje własne.pdf
Zał. 7d Własne dotacje PDFzał 7d- dotacje własne.pdf

Zał. 7e Dochody budżetu państwa PDFzał 7e - dochody budżetu państwa.pdf

Zał. 8, 8a Dotacje  XLSXzał 8 i 8 a- dotacje.xlsx

Zał. 9 Subwencja oświaty PDFzał. 9 jednostki oświatowe.pdf

Zał. 10 Fundusz sołecki  PDFzał. 10 f.sołecki.pdf
 

 

Wersja XML