Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA LII z dnia 29 maja 2018 r.

PDFUchwała.LII.359.18.2018-05-29.pdf
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego


PDFUchwała.LII.360.18.2018-05-29.pdf
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce


PDFUchwała.LII.361.18.2018-05-29.pdf
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/338/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży


PDFUchwała.LII.362.18.2018-05-29.pdf
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród oraz stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych

Utraciła moc uchwałą nr LIII/333/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.


PDFUchwała.LII.363.18.2018-05-29.pdf
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2017 rok


PDFUchwała nr LII_364_18.pdf
PDFTabela nr 1 do uchwały nr LII_364_18.pdf
PDFTabela nr 1a do uchwały nr LII_364_18.pdf

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok


PDFUchwała nr LII_365_18.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr LII_365_18.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr LII_365_18.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr LII_365_18.pdf

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


 

Wersja XML