Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA XXVII z dnia 30 sierpnia 2016 r.

PDFUchwała nr XXVII_183_16.pdf
w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXVII_184_16.pdf
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXVII_185_16.pdf
w sprawie  zawarcia kolejnych umów dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXVII_186_16.pdf
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała nr XXVII_187_16.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu


PDFUchwała nr XXVII_188_16.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych


PDFUchwała nr XXVII_189_16.pdf
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr XXVII_190_16.pdf
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Zmiana: uchwała nr LIII/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.


PDFUchwala nr XXVII_191_16 cz. I.pdf
PDFUchwała nr XXVII_191_16 cz. II.pdf
PDFUchwala nr XXVII_191_16 cz. III.pdf
PDFUchwala nr XXVII_191_16 cz. IV.pdf
PDFUchwala nr XXVII_191_16 cz. V.pdf
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXVII_192_16.pdf

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ujęć wody w obrębie Gierałtów


PDFUchwała nr XXVII_193_16.pdf

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów


PDFUchwała nr XXVII_194_16.pdf
w sprawie wzniesienia pomnika w postaci tablicy pamiątkowej


PDFUchwała Nr XXVII_195_16.pdf

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok
PDFtabela nr 1 do uchwały nr XXVII_195_16.pdf
PDFtabela nr 2 do uchwały nr XXVII_195_16.pdf
PDFtabela nr 2a do uchwały nr XXVII_195_16.pdf


 

Wersja XML